"Pejzaże Weissa powstałe w latach dwudziestych i trzydziestych zdają się wiele zawdzięczać Cézannowskiej zasadzie. Spojrzenie poprzez sztukę dostrzegane najlepiej w słonecznych pejzażach z Kalwarii stopniowo zanika pozostając nadal widoczne w aktach komponowanych na wzór mistrzów weneckich, a cechą dominującą pejzaży staje się ich powietrzność osiągana przez świetliste rozwibrowania atmosfery i często zgaszony przez nią kolor. Obok nich powstają jednak pejzaże o nasyconej kolorystyce i zbliżonym do fowistycznego traktowaniu plamy barwnej. W tym czasie Weiss wielokrotnie podróżuje do Francji i Włoch. Powstaje tam szereg nadmorskich pejzaży olejnych, akwarel, serie drzeworytów i monotypii. Pejzaże malowane w Nicei i Villefranche zadziwiają intensywnością kolorystyki i swobodną fakturą. (…) W pejzażach włoskich, francuskich czy nadbałtyckich dokonują się ważne zmiany w traktowaniu plamy. Struktura kolorystyczna ulega rozlu¼nieniu. Rytmika linearna wycisza się. Rolę głównego środka ekspresji przejmuje na siebie plama barwna uzyskująca szczególne nasycenie i fakturalną gęstość." (Łukasz Kossowski, Pejzaże Wojciecha Weissa, Kielce 1985, s. 22-23). Prezentowana praca przedstawia widok z willi Sperlingów (siostry Anieri i jej męża) w Nicei na fabrykę lalek Lienier.

28
Wojciech WEISS (1875 Leorda w Rumunii-1950 Kraków)

PEJZAŻ Z NICEI, 1925

Akwarela na szkicu ołówkowym, papier;
39,5 x 29,8 cm
Sygnowany ołówkiem p.d.: WW
Na odwrocie owalna pieczęć z faksymile podpisu Wojciecha Weissa i napisem w otoku: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA • DOM ARTYSTY
Pod pieczęcią numer: 001468.
W lewym dolnym rogu napis ołówkiem: Nice Lienier 1925.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Pejzaże Weissa powstałe w latach dwudziestych i trzydziestych zdają się wiele zawdzięczać Cézannowskiej zasadzie. Spojrzenie poprzez sztukę dostrzegane najlepiej w słonecznych pejzażach z Kalwarii stopniowo zanika pozostając nadal widoczne w aktach komponowanych na wzór mistrzów weneckich, a cechą dominującą pejzaży staje się ich powietrzność osiągana przez świetliste rozwibrowania atmosfery i często zgaszony przez nią kolor. Obok nich powstają jednak pejzaże o nasyconej kolorystyce i zbliżonym do fowistycznego traktowaniu plamy barwnej. W tym czasie Weiss wielokrotnie podróżuje do Francji i Włoch. Powstaje tam szereg nadmorskich pejzaży olejnych, akwarel, serie drzeworytów i monotypii. Pejzaże malowane w Nicei i Villefranche zadziwiają intensywnością kolorystyki i swobodną fakturą. (…) W pejzażach włoskich, francuskich czy nadbałtyckich dokonują się ważne zmiany w traktowaniu plamy. Struktura kolorystyczna ulega rozlu¼nieniu. Rytmika linearna wycisza się. Rolę głównego środka ekspresji przejmuje na siebie plama barwna uzyskująca szczególne nasycenie i fakturalną gęstość." (Łukasz Kossowski, Pejzaże Wojciecha Weissa, Kielce 1985, s. 22-23). Prezentowana praca przedstawia widok z willi Sperlingów (siostry Anieri i jej męża) w Nicei na fabrykę lalek Lienier.