026
MALARZ NIEOKREŚLONY (XX w.)

Pejzaż z drzewami

tusz lawowany, papier naklejony na karton; 27,5 x 37 cm (w świetle passe-partout);
Uszkodzenia arkusza.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 400 zł
Estymacja: 1 600 - 1 900 zł