175
nieokreślony, polski, 3 ćw. XX w. Malarz

PEJZAŻ Z CHATAMI I SNOPKAMI

Olej, płótno; 80 x 100 cm
Sygnowany nieczytelnie l.g.: ...ESKI (?)
Na odwrocie nie wypełniona naklejka Centralnego Biura Wystaw Artystycznych z Wrocławia.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji