Henryk Kozakiewicz ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w 1961 roku w pracowni prof. K. Tomorowicza. Jeszcze na studiach wypracował swój indywidualny styl, polegający na swoistej recepcji surrealizmu i był mu wierny przez wszystkie lata pracy twórczej. Miał kilka wystaw indywidualnych – pierwsza z nich odbyła się w Salonie Debiutów w 1966 roku, kolejna – w miejscowości Astrup w Danii, dwa lata później. W tym samym czasie wystawiał w Danii razem z „Grupą 7”, J. Raczko, J. Kubaszewskim i J. Kołaczem, co zaowocowało także prezentacją duńskich surrealistów w Polsce. Brał udział w licznych wystawach w Zachęcie i Domu Artysty Plastyka w Warszawie. Zmarł nagle w 1985 roku, w wieku zaledwie 48 lat.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

28
Henryk KOZAKIEWICZ (1936 - 1985)

Pejzaż oniryczny

olej/płótno, 54,3 x 73 cm
sygnowany w kompozycji: 'H. Kozakiewicz'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Henryk Kozakiewicz ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w 1961 roku w pracowni prof. K. Tomorowicza. Jeszcze na studiach wypracował swój indywidualny styl, polegający na swoistej recepcji surrealizmu i był mu wierny przez wszystkie lata pracy twórczej. Miał kilka wystaw indywidualnych – pierwsza z nich odbyła się w Salonie Debiutów w 1966 roku, kolejna – w miejscowości Astrup w Danii, dwa lata później. W tym samym czasie wystawiał w Danii razem z „Grupą 7”, J. Raczko, J. Kubaszewskim i J. Kołaczem, co zaowocowało także prezentacją duńskich surrealistów w Polsce. Brał udział w licznych wystawach w Zachęcie i Domu Artysty Plastyka w Warszawie. Zmarł nagle w 1985 roku, w wieku zaledwie 48 lat.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.