046
MALARZ nierozpoznany

PEJZAŻ, ok. 1900

Olej, tektura; 13,5 x 20 cm

Zobacz katalog

OSTOYA

204 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

24.07.2021

17:00

Sprzedane 1 200 zł (1 416 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 1 200 zł
Estymacja: 2 000 - 2 500 zł