WYSTAWIANY:
Instytut Propagandy Sztuki, Salon Listopadowy, 1930

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

55
Bogna KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA (1900 Sosnowiec - 1986 Kraków)

"Pejzaż morski" (Port w Toulon), 1930

drzeworyt barwny/papier, 29 x 36 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'BGKrasn-Gardowska', datowany l.d.: '1930'
na odwrociu autorski opis tuszem
na odwrociu nalepki wystawowe z Instytutu Propagandy Sztuki

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
Instytut Propagandy Sztuki, Salon Listopadowy, 1930

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.