Ukończyła ASP w Warszawie. W 1932 roku dołączyła do grana artystów skupionych wokół szkoły Ecole de Paris. Wielokrotnie uczestniczyła w Salonie Niezależnych oraz Salonie Jesiennym w Paryżu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

64
Felicja PACANOWSKA (1907 lub 1915 - 2002)

Pejzaż miejski

tempera/papier, 20,8 x 24,9 cm
sygnowany l.d.: 'F.P.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ukończyła ASP w Warszawie. W 1932 roku dołączyła do grana artystów skupionych wokół szkoły Ecole de Paris. Wielokrotnie uczestniczyła w Salonie Niezależnych oraz Salonie Jesiennym w Paryżu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.