Studiował w ASP w Krakowie, początkowo w pracowni plakatu u prof. Macieja Makarewicza, następnie w pracowni litografii u prof. Konrada Srzednickiego, gdzie w 1956 otrzymał dyplom z wyróżnieniem. W 1959 otrzymuje Stypendium Rządu Francuskiego na studia w Paryżu w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w pracowni litografii u prof. Pierre Clairin. Był wykładowcą litografii w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1982 r.został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSSP w Poznaniu. Był laureatem wielu nagród, m.in. nagrody Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia twórcze oraz pracę dydaktyczną (1971).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

291
Lucjan MIANOWSKI (1933 Strzemieszyce - 2009 Poznań)

"Pejzaż księżycowy", 1964/1989

litografia barwna/papier, 46 x 61 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Lucjan Mianowski 89', opisany p.d.: 'Épreuve d'artiste "Pejzaż księżycowy" 1964'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna

22.09.2021

20:00

Sprzedane 1 200 zł (1 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 500 - 2 400 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Studiował w ASP w Krakowie, początkowo w pracowni plakatu u prof. Macieja Makarewicza, następnie w pracowni litografii u prof. Konrada Srzednickiego, gdzie w 1956 otrzymał dyplom z wyróżnieniem. W 1959 otrzymuje Stypendium Rządu Francuskiego na studia w Paryżu w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w pracowni litografii u prof. Pierre Clairin. Był wykładowcą litografii w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1982 r.został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSSP w Poznaniu. Był laureatem wielu nagród, m.in. nagrody Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia twórcze oraz pracę dydaktyczną (1971).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.