Malarstwo olejne Cezarego Trzepizura to silny ładunek ekspresji i koloru. W swoich pracach ukazuje malarskie walory obrazu, skupia uwagę na kompozycji, harmonii barwnej oraz efektach fakturalnych. W twórczości dominuje kameralna tematyka koncentrująca się głównie wokół martwej natury i pejzażu. Często są to prace na pograniczu z abstrakcją. Artysta łączy świat wyobraźni z rygorami intelektualnej refleksji, elementy realnej rzeczywistości z fikcją malarską a rzeczy istniejące z wymyślonymi. Wykształcił własny styl odznaczający się najwyższymi wartościami kolorystycznymi, swobodną fakturą i ekspresyjną plamą. (Źródło: notatka z ostatniej wystawy).

• 1983 r. - ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej – specjalizacja –wystawiennictwo
• 1988 r. – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej ( Uniwersytet Pedagogiczny ) – Kraków – wychowanie plastyczne – specjalizacja malarstwo
• Studia podyplomowe : informatyka, zarządzanie oświatą
• Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, umiejętnie łączy działalność pedagogiczną z własną twórczością
• Od 1983 - 1993 współpraca z Aurą – miesięcznik Polskiego Klubu Ekologicznego – ilustrowanie miesięcznika
• 1984 – I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim org. LOP i wydawnictwo NOT SIGMA Warszawa
• Cykl wizerunków roślin leczniczych i użytecznych człowiekowi w Encyklopedii – Vademecum – Zrób Sam – wyd. Bohman Druck und Verlag Gesellschaft, Wiedeń
• Cykl rysunków w książkach o tematyce przyrodniczej - Rośliny użyteczne człowiekowi ,
Moje środowisko – wyd. Instytut Wydawniczy w Warszawie – 1986
• Projektowanie graficzne czasopism - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA
• Prace graficzne w Wydawnictwie SIGMA i w zbiorach prywatnych
• Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych: Jaworzno, Kraków, Sosnowiec, Chicago,
Dąbrowa Górnicza, Wręczyca Wielka, Koszęcin, Konopiska.
• Prace malarskie w zbiorach prywatnych: Niemcy, Francja, USA

77
Cezary TRZEPIZUR (ur. 1962)

Pejzaż jurajski I, 2020

akryl, płótno 60 x 60 cm

Zobacz katalog

Galeria Stalowa

XLIV STALOWA Aukcja Sztuki Aktualnej

08.09.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 100 zł

Malarstwo olejne Cezarego Trzepizura to silny ładunek ekspresji i koloru. W swoich pracach ukazuje malarskie walory obrazu, skupia uwagę na kompozycji, harmonii barwnej oraz efektach fakturalnych. W twórczości dominuje kameralna tematyka koncentrująca się głównie wokół martwej natury i pejzażu. Często są to prace na pograniczu z abstrakcją. Artysta łączy świat wyobraźni z rygorami intelektualnej refleksji, elementy realnej rzeczywistości z fikcją malarską a rzeczy istniejące z wymyślonymi. Wykształcił własny styl odznaczający się najwyższymi wartościami kolorystycznymi, swobodną fakturą i ekspresyjną plamą. (Źródło: notatka z ostatniej wystawy).

• 1983 r. - ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej – specjalizacja –wystawiennictwo
• 1988 r. – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej ( Uniwersytet Pedagogiczny ) – Kraków – wychowanie plastyczne – specjalizacja malarstwo
• Studia podyplomowe : informatyka, zarządzanie oświatą
• Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, umiejętnie łączy działalność pedagogiczną z własną twórczością
• Od 1983 - 1993 współpraca z Aurą – miesięcznik Polskiego Klubu Ekologicznego – ilustrowanie miesięcznika
• 1984 – I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim org. LOP i wydawnictwo NOT SIGMA Warszawa
• Cykl wizerunków roślin leczniczych i użytecznych człowiekowi w Encyklopedii – Vademecum – Zrób Sam – wyd. Bohman Druck und Verlag Gesellschaft, Wiedeń
• Cykl rysunków w książkach o tematyce przyrodniczej - Rośliny użyteczne człowiekowi ,
Moje środowisko – wyd. Instytut Wydawniczy w Warszawie – 1986
• Projektowanie graficzne czasopism - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA
• Prace graficzne w Wydawnictwie SIGMA i w zbiorach prywatnych
• Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych: Jaworzno, Kraków, Sosnowiec, Chicago,
Dąbrowa Górnicza, Wręczyca Wielka, Koszęcin, Konopiska.
• Prace malarskie w zbiorach prywatnych: Niemcy, Francja, USA