POCHODZENIE:
dom aukcyjny Agra Art, Warszawa, marzec 2016
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

09
Rafał MALCZEWSKI (1892-1965)

Pejzaż jesienny

akwarela/papier, 37,5 x 55 cm
sygnowany p.d.: 'Rafał Malczewski.'
na odwrociu nalepki aukcyjne

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 18 000 zł (22 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Agra Art, Warszawa, marzec 2016
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.