005
Roman SIELSKI (1903 Sokal -1990 Lwów)

Pejzaż

olej, papier; 18,5 x 26,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. monogramem p. d.: R.S. (cyrylicą);
Na odwrocie opis autorski: z nazwiskiem autora, tytułem i techniką wykonania (cyrylicą)

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dzieł Sztuki

21.10.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 500 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite