Proweniencja:
kolekcja prywatna, Wiedeń

22
Rajmund ZIEMSKI (1930 - 2005)

Pejzaż

akwarela, tusz, papier; 17,6 x 48,7 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: RAJMUND ZIEMSKI

Zobacz katalog

Polski Dom Aukcyjny

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:30

Sprzedane warunkowo 6 000 zł (7 380 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Wiedeń