Rajmund Ziemski zadebiutował z gronem artystów pokazujących swoje prace w ramach wystawy „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, która odbyła się w Arsenale w 1955. Wystawiający w niej artyści otwarcie określili swoją postawę twórczą jako stojącą w sprzeczności z wizualnymi założeniami socrealizmu i koloryzmu w sztuce. Razem z Ziemskim swoje prace wystawiali Jan Lebenstein, Hilary Krzysztofiak, Jan Lenica, Alina Szapocznikow, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski czy Stefan Gierowski. Słynny Arsenał 55 doczekał się późniejszych retrospektywnych reedycji w 1977, 1989 i wreszcie w 2019, kiedy do życia została powołana fundacja upamiętniająca Arsenał. Skala historycznego wpływu Arsenału przełożyła się na nowy język malarski, w którym forma stała się odzwierciedleniem warstwy metafizyczno-moralnej, dotykającej najogólniejszych, jak i często zarazem najtrudniejszych zagadnień dotyczących ludzkiej natury. W dziele Ziemskiego o tytule „Pejzaż 51/62” (1962) zdaje się mieć dwoiste znaczenie. Z jednej strony widz może odczytać z obrazu uproszczone, ikonograficzne niemal przedstawienia elementów naturalnego krajobrazu – fragment torów i konstrukcję przypominającą dom z kominem o przesadnie dużych oknach. Z drugiej strony niejednoznaczność i nieczytelność form sprawia, że bardziej osobista sfera znaczeniowa, wskazująca na osobistość tego wewnętrznego krajobrazu jest równie, jeśli nie bardziej przekonująca. Czerwono-czarna szata kolorystyczna, w połączeniu z bogatym, teksturalnym impasto, sugeruje niemal złowieszczy wymiar znaczeniowy, przywołujący prawdy o przeciwieństwach dobra i zła tworzących ludzką naturę.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w 1955 roku obronił dyplom w pracowni Artura Nacht-Samborskiego. Przez kilkadziesiąt lat był profesorem tej uczelni. Debiutował na „poodwilżowej” wystawie w „Arsenale” w 1955 roku. Na przełomie lat 50. i 60. współpracował z Galerią Klubu Krzywego Koła. W 1979 roku otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa. Jego obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz wielu kolekcjach w kraju i zagranicą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

31
Rajmund ZIEMSKI (1930 - 2005)

"Pejzaż 51/62", 1962

olej/płótno, 125 x 45 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'ZIEMSKI 62'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: RAJMUND ZIEMSKI | PEJZAZ 51/62 | 125 x 45' oraz nalepka informacyjna Galerie Alice Pauli w Lozannie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Rajmund Ziemski zadebiutował z gronem artystów pokazujących swoje prace w ramach wystawy „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, która odbyła się w Arsenale w 1955. Wystawiający w niej artyści otwarcie określili swoją postawę twórczą jako stojącą w sprzeczności z wizualnymi założeniami socrealizmu i koloryzmu w sztuce. Razem z Ziemskim swoje prace wystawiali Jan Lebenstein, Hilary Krzysztofiak, Jan Lenica, Alina Szapocznikow, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski czy Stefan Gierowski. Słynny Arsenał 55 doczekał się późniejszych retrospektywnych reedycji w 1977, 1989 i wreszcie w 2019, kiedy do życia została powołana fundacja upamiętniająca Arsenał. Skala historycznego wpływu Arsenału przełożyła się na nowy język malarski, w którym forma stała się odzwierciedleniem warstwy metafizyczno-moralnej, dotykającej najogólniejszych, jak i często zarazem najtrudniejszych zagadnień dotyczących ludzkiej natury. W dziele Ziemskiego o tytule „Pejzaż 51/62” (1962) zdaje się mieć dwoiste znaczenie. Z jednej strony widz może odczytać z obrazu uproszczone, ikonograficzne niemal przedstawienia elementów naturalnego krajobrazu – fragment torów i konstrukcję przypominającą dom z kominem o przesadnie dużych oknach. Z drugiej strony niejednoznaczność i nieczytelność form sprawia, że bardziej osobista sfera znaczeniowa, wskazująca na osobistość tego wewnętrznego krajobrazu jest równie, jeśli nie bardziej przekonująca. Czerwono-czarna szata kolorystyczna, w połączeniu z bogatym, teksturalnym impasto, sugeruje niemal złowieszczy wymiar znaczeniowy, przywołujący prawdy o przeciwieństwach dobra i zła tworzących ludzką naturę.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w 1955 roku obronił dyplom w pracowni Artura Nacht-Samborskiego. Przez kilkadziesiąt lat był profesorem tej uczelni. Debiutował na „poodwilżowej” wystawie w „Arsenale” w 1955 roku. Na przełomie lat 50. i 60. współpracował z Galerią Klubu Krzywego Koła. W 1979 roku otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa. Jego obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz wielu kolekcjach w kraju i zagranicą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.