POCHODZENIE:
dar od artysty, 1982
kolekcja Andy Rottenberg
Desa Unicum, 2017
kolekcja prywatywna, Warszawa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

28
Jacek ZIEMIŃSKI (ur. 1953r)

"Pejzaż", 1980

akwarela/papier , 12,5 x 18,5 cm
sygnowany, datowany i opisany u góry: '"PEJZAŻ" J. ZIEMIŃSKI '80'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

13.05.2021

19:00

Sprzedane 900 zł (1 125 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 200 - 2 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dar od artysty, 1982
kolekcja Andy Rottenberg
Desa Unicum, 2017
kolekcja prywatywna, Warszawa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.