"Gobelin to sposób wyrażania się za pomocą innej techniki. Pracę nad nim traktuję tak samo jak malarstwo. Malowanie jest zajęciem bardzo nerwowym, tkanie zaś uspokaja. Jaki będzie końcowy efekt obrazu - trudno powiedzieć. W gobelinie wiadomo wszystko od początku, choć nie robię projektu i kolor ustalam w trakcie pracy. Tkam sam. Może i dlatego gobelin to wytchnięcie".
TADEUSZ DOMINIK
Prezentowana praca ujmuje bogactwem kształtów i kolorów wyraźnie inspirowanych naturą. Idąc za swoim mistrzem - Janem Cybisem - Tadeusz Dominik nie chce by to, co tworzy, przypominało fotografię, nie kopiuje przyrody, ale swoje wrażenia i zachwyt nad światem przekształca w uogólnienia, syntetyczne formy i w abstrakcyjno-lirycznej postaci przenosi do swej twórczości. Praca nad tkaniną artystyczną przynosiła spokój artyście i podobnie działa na odbiorcę - odpręża, wycisza, pozwala na swobodne błądzenie wzrokiem po żywych, jakby pulsujących elementach. Gobelin nie nuży - pozwala na ciągłą fascynację tak oryginalną wizją świata przyrody.

Malarz, grafik, zajmował się też tkaniną artystyczną, ceramiką, a także grafiką komputerową. W latach 1946-51 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w 1953 roku w pracowni prof. Jana Cybisa. W 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na stołecznej uczelni i przeszedł przez wszystkie stopnie kariery akademickiej, od asystenta do profesora zwyczajnego (1988). Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Był laureatem m.in. nagrody im. Jana Cybisa (1973) i stypendystą Ford Foundation (1962). Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w Polsce i na świecie.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

35
Tadeusz DOMINIK (1928 Szymanów - 2014 Warszawa)

Pejzaż, 1976 r.

gobelin, wełna, len, 102 x 117 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu, na wszywce autorskiej: 'DOMINIK 1976 | GOBELIN 102 x 117 | WEŁNA - LEN | "PEJZAŻ" '
OPINIE:
- w załączeniu potwierdzenie autentyczności podpisane przez synów artysty
POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Gobelin to sposób wyrażania się za pomocą innej techniki. Pracę nad nim traktuję tak samo jak malarstwo. Malowanie jest zajęciem bardzo nerwowym, tkanie zaś uspokaja. Jaki będzie końcowy efekt obrazu - trudno powiedzieć. W gobelinie wiadomo wszystko od początku, choć nie robię projektu i kolor ustalam w trakcie pracy. Tkam sam. Może i dlatego gobelin to wytchnięcie".
TADEUSZ DOMINIK
Prezentowana praca ujmuje bogactwem kształtów i kolorów wyraźnie inspirowanych naturą. Idąc za swoim mistrzem - Janem Cybisem - Tadeusz Dominik nie chce by to, co tworzy, przypominało fotografię, nie kopiuje przyrody, ale swoje wrażenia i zachwyt nad światem przekształca w uogólnienia, syntetyczne formy i w abstrakcyjno-lirycznej postaci przenosi do swej twórczości. Praca nad tkaniną artystyczną przynosiła spokój artyście i podobnie działa na odbiorcę - odpręża, wycisza, pozwala na swobodne błądzenie wzrokiem po żywych, jakby pulsujących elementach. Gobelin nie nuży - pozwala na ciągłą fascynację tak oryginalną wizją świata przyrody.

Malarz, grafik, zajmował się też tkaniną artystyczną, ceramiką, a także grafiką komputerową. W latach 1946-51 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w 1953 roku w pracowni prof. Jana Cybisa. W 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na stołecznej uczelni i przeszedł przez wszystkie stopnie kariery akademickiej, od asystenta do profesora zwyczajnego (1988). Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Był laureatem m.in. nagrody im. Jana Cybisa (1973) i stypendystą Ford Foundation (1962). Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w Polsce i na świecie.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.