POCHODZENIE:
kolekcja instytucjonalna, Polska

WYSTAWIANY:
Jerzy Nowosielski, wystawa retrospektywna, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta, Warszawa, 6.03-26.03.1963
Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Wojewódzki Dom Kultury, Klub Zamek, Lublin 1963
Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Cassel Gallery, Londyn 1963

LITERATURA:
Jerzy Nowosielski, katalog wystawy indywidualnej w Cassel Gallery, Londyn 1963, poz. 28, s. nlb. (spis)

Pejzaże są jednym z głównych wątków tematycznych w twórczości Jerzego Nowosielskiego. Charakterystycznym jest fakt przedstawiania przez artystę poszczególnych elementów krajobrazu z wielu różnych perspektyw: „ziemia jest widziana z lotu ptaka (stąd wysoki horyzont i sposób przedstawiania dróg), natomiast architektura malowana jest tak, jakby obserwator stał na wprost fasady każdego budynku. (…) Wynikająca z tego zabiegu deformacja służyć ma oczywiście wyrażeniu subiektywnej postawy malarza wobec rzeczywistości” (Katarzyna Chrudzimska, Widzenie rzeczywistości w pejzażach Jerzego Nowosielskiego, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1996, t. 50, z. 3-4, s. 18). Typowe dla „klasycznych” pejzaży z lat 60, 70. i późniejszych obrazów, jest też sytuowanie linii horyzontu wysoko, w górnej partii płótna.

W 1940 roku rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Od 1944 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Młodych Plastyków i Grupy Krakowskiej. W latach 1976-92 był profesorem ASP w Krakowie. Malarz, rysownik, scenograf, twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączył elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. Jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności. Jest autorem licznych polichromii w kościołach (m. in. w kościoła św. Ducha w Nowych Tychach, kościoła w Wesołej k. Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (m. in. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie). Prace artysty znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach prywatnych (USA, Kanada, Francja, Niemcy). W 1993 roku został laureatem Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

007
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

"Pejzaż", 1963

olej/płyta pilśniowa, 43 x 60 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: '1965 | J. NOWOSIELSKI'
na odwrociu nalepka z opisem pracy: '28 | JERZY NOWOSIELSKI | [adres] | 'PEJZAŻ' 1963 | (olej, pilśniówka) | 43 x 60 cm | CENA: 430 Ł' obok nalepka handlu zagranicznego Desy z opisem pracy i datą 1963

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

21.01.2021

19:00

Sprzedane 170 000 zł (212 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 180 000 - 240 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
kolekcja instytucjonalna, Polska

WYSTAWIANY:
Jerzy Nowosielski, wystawa retrospektywna, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta, Warszawa, 6.03-26.03.1963
Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Wojewódzki Dom Kultury, Klub Zamek, Lublin 1963
Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Cassel Gallery, Londyn 1963

LITERATURA:
Jerzy Nowosielski, katalog wystawy indywidualnej w Cassel Gallery, Londyn 1963, poz. 28, s. nlb. (spis)

Pejzaże są jednym z głównych wątków tematycznych w twórczości Jerzego Nowosielskiego. Charakterystycznym jest fakt przedstawiania przez artystę poszczególnych elementów krajobrazu z wielu różnych perspektyw: „ziemia jest widziana z lotu ptaka (stąd wysoki horyzont i sposób przedstawiania dróg), natomiast architektura malowana jest tak, jakby obserwator stał na wprost fasady każdego budynku. (…) Wynikająca z tego zabiegu deformacja służyć ma oczywiście wyrażeniu subiektywnej postawy malarza wobec rzeczywistości” (Katarzyna Chrudzimska, Widzenie rzeczywistości w pejzażach Jerzego Nowosielskiego, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1996, t. 50, z. 3-4, s. 18). Typowe dla „klasycznych” pejzaży z lat 60, 70. i późniejszych obrazów, jest też sytuowanie linii horyzontu wysoko, w górnej partii płótna.

W 1940 roku rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Od 1944 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Młodych Plastyków i Grupy Krakowskiej. W latach 1976-92 był profesorem ASP w Krakowie. Malarz, rysownik, scenograf, twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączył elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. Jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności. Jest autorem licznych polichromii w kościołach (m. in. w kościoła św. Ducha w Nowych Tychach, kościoła w Wesołej k. Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (m. in. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie). Prace artysty znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach prywatnych (USA, Kanada, Francja, Niemcy). W 1993 roku został laureatem Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.