Prezentowana praca autorstwa Urszuli Broll powstała w 1957 roku, tuż po upadku doktryny socrealistycznej w Polsce. Abstrakcyjna kompozycja nie wykazuje najmniejszego związku z figuratywnym neoklasycyzmem socrealizmu, jakby w prywatnej historii Broll nigdy się nie wydarzył. Było tak za sprawą decyzji, którą podjęła artystka już na początku lat 50. - decyzji o widzeniu rzeczywistości zupełnie innej, niż ta, którą wpajał ustrój stalinowski. Za sprawą Konrada Swinarskiego, Urszula Broll zafascynowała się twórczością Władysława Strzemińskiego i przejęła jego bezkompromisową postawę twórczą. Dwudziestokilkuletnia malarka mieszkała w Katowicach, które w początku lat 50. przemianowano na Stalinogród.
To właśnie Strzemiński i jego teoria widzenia, o której wiedza przekazywana była w sposób tajny, stały się punktem zwrotnym twórczości Broll. Jednakże malarce obcy był dogmat wyłącznej abstrakcyjności. W swojej twórczości potrafiła zachować równowagę między radykalną nowoczesnością a tym, co można było przypisać jej osobności, indywidualności i wolności twórczej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

66
Urszula BROLL (ur. 1930)

Pejzaż, 1957 r.

olej/płótno, 55 x 73 cm
na odwrociu papierowe nalepki Centralnego Biura Wystaw Artystycznych i nalepka inwentarzowa

WYSTAWIANY:
- II Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta, Warszawa 1959
- Urszula Broll, malarstwo (lata 50. i 60.), 19-29.10.2004, Galeria Czas, Będzin; 3-16.11.2004, Galeria Nautilius, Kraków
LITERATURA:
- Urszula Broll, Malarstwo (lata 50. i 60.), katalog wystawy, Kraków 2004, poz. kat. 10

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowana praca autorstwa Urszuli Broll powstała w 1957 roku, tuż po upadku doktryny socrealistycznej w Polsce. Abstrakcyjna kompozycja nie wykazuje najmniejszego związku z figuratywnym neoklasycyzmem socrealizmu, jakby w prywatnej historii Broll nigdy się nie wydarzył. Było tak za sprawą decyzji, którą podjęła artystka już na początku lat 50. - decyzji o widzeniu rzeczywistości zupełnie innej, niż ta, którą wpajał ustrój stalinowski. Za sprawą Konrada Swinarskiego, Urszula Broll zafascynowała się twórczością Władysława Strzemińskiego i przejęła jego bezkompromisową postawę twórczą. Dwudziestokilkuletnia malarka mieszkała w Katowicach, które w początku lat 50. przemianowano na Stalinogród.
To właśnie Strzemiński i jego teoria widzenia, o której wiedza przekazywana była w sposób tajny, stały się punktem zwrotnym twórczości Broll. Jednakże malarce obcy był dogmat wyłącznej abstrakcyjności. W swojej twórczości potrafiła zachować równowagę między radykalną nowoczesnością a tym, co można było przypisać jej osobności, indywidualności i wolności twórczej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.