11
Jan STANISŁAWSKI (1860-1907)

PEJZAŻ

olej, płótno, 40 x 37 cm
niesygn.
na odwrocie papierowe nalepki:
TPSP w Krakowie z odręcznym opisem
TPSP we Lwowie z roku 1933

PROWENIENCJA:
kolekcja rodziny Hercmanów, Lwów
kolekcja prywatna, Kraków

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji