STAN ZACHOWANIA:
- delikatne zarysowanie

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

130
Leszek NOWOSIELSKI (1918 Warszawa - 1999 Warszawa)

Patera dekoracyjna, lata 60. XX w.

porcelana malowana, 4 x 32 x 32 cm
sygnowany na spodzie: 'L.N. | [znak artysty]'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
- delikatne zarysowanie

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.