STAN ZACHOWANIA:
- ubytek masy na spodzie
- punktowy ubytek szkliwa na rancie
- punktowa wada szkliwa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

123
Helena HUSARSKA (1922 - 2009)

Patera dekoracyjna, lata 60. XX w.

ceramika szkliwiona, 3,5 x 34 x 34 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
- ubytek masy na spodzie
- punktowy ubytek szkliwa na rancie
- punktowa wada szkliwa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.