Prace młodego malarza to proste w swej budowie, lecz niebanalne, niemal plakatowe kompozycje. W prezentowanym obrazie, gdzie kompozycja opiera się na płaskiej, szkicowo wykonanej hybrydzie postaci, artysta mimo tej charakterystycznej dla siebie prostoty, stwarza niejasną narrację, w której zawarta jest cała tajemnica obrazu. To, co pozostaje rozpoznawalne, to jedynie obrys wyimaginowanego stworzenia oraz świetliste, silnie zaznaczone punkty wybijające się z zarysu nieokreślonej postaci. Krzysztof Piętka to malarz z kategorii tych, którzy za pomocą podstawowych środków malarskich potrafią stworzyć poruszającą narrację. Niewymuszone i naturalne ruchy, które jesteśmy w stanie odczytać z powierzchni płótna, to składające się w jedną całość, przekonujące poczynania młodego, lecz świadomego swej twórczości malarza. Bezpretensjonalność, z jaką posługuje się narzędziem malarskim oraz budowie historii, to jego ogromna wartość, dzięki której to malarstwo wydaje się autentyczne i szczere.

Absolwent katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Tobisa. Finalista najważniejszych konkursów dla młodych twórców takich jak Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie, Biennale Malarstwa Bielska Jesień oraz Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko w 2017 roku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

27
Krzysztof PIĘTKA (ur. 1990, Oświęcim)

"Pasożyty", 2016 r.

olej/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"PASOŻYTY" | 50 x 60 cm | OLEJ NA PŁÓTNIE | 2016 | KRZYSZTOF | PIĘTKA'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prace młodego malarza to proste w swej budowie, lecz niebanalne, niemal plakatowe kompozycje. W prezentowanym obrazie, gdzie kompozycja opiera się na płaskiej, szkicowo wykonanej hybrydzie postaci, artysta mimo tej charakterystycznej dla siebie prostoty, stwarza niejasną narrację, w której zawarta jest cała tajemnica obrazu. To, co pozostaje rozpoznawalne, to jedynie obrys wyimaginowanego stworzenia oraz świetliste, silnie zaznaczone punkty wybijające się z zarysu nieokreślonej postaci. Krzysztof Piętka to malarz z kategorii tych, którzy za pomocą podstawowych środków malarskich potrafią stworzyć poruszającą narrację. Niewymuszone i naturalne ruchy, które jesteśmy w stanie odczytać z powierzchni płótna, to składające się w jedną całość, przekonujące poczynania młodego, lecz świadomego swej twórczości malarza. Bezpretensjonalność, z jaką posługuje się narzędziem malarskim oraz budowie historii, to jego ogromna wartość, dzięki której to malarstwo wydaje się autentyczne i szczere.

Absolwent katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Tobisa. Finalista najważniejszych konkursów dla młodych twórców takich jak Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie, Biennale Malarstwa Bielska Jesień oraz Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko w 2017 roku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.