Dłuższy fragment z Pamiętników dotyczący tej sceny:
"Jaśnie Wielmożna Mościa Pani i Dobrodziejko, albo to Waść muzyki nie masz, że niewesoło? Odpowie: Są, Mści Panie, ale strun za co nie mają kupić. Rzecze: Wołaj ich do mnie, Brzeski, i siąga do kieszeni, co miecz trzymał, owemu chłopcu, dał im 3 czerwone złote; dopiero przyszli i grali. W taniec tedy poszli, kłaniali mu się, a ów żegnał owym krzyżykiem a pił".

58
Antoni ZALESKI (1824-1885)

PASEK ROZPOCZYNA TAŃCE u PANI KASZTELANOWEJ. ILUSTRACJA DO PAMIĘTNIKÓW J. Ch. PASKA, 1849

litografia,
sygnowana z lewej: "Pierwotwór Ant: Zaleskiego, Obyw: Ptu. Trockiego". Po prawej: "F. Grenier lith. Imp. Lemercier r. de Seine 57. Paris".
Pod grafiką, pośrodku: "OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J. C. PASKA. / W taniec tedy poszli, kłaniali mu się a ów żegnał owem Krzyżykiem etc. etc. / Dédié ļ Madame la Comtesse Branicki née Comtesse Potocka./ par l’Éditeur J. K. Wilczyński".
Nad ryc.: Album de Wilna.2° Série 3° Liv., pod. ryc.: "N° 26"
Bibliografia: J. Jaworska, Album Wileńskie [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa 1976, t. XX, s. 284, poz. 79.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Dłuższy fragment z Pamiętników dotyczący tej sceny:
"Jaśnie Wielmożna Mościa Pani i Dobrodziejko, albo to Waść muzyki nie masz, że niewesoło? Odpowie: Są, Mści Panie, ale strun za co nie mają kupić. Rzecze: Wołaj ich do mnie, Brzeski, i siąga do kieszeni, co miecz trzymał, owemu chłopcu, dał im 3 czerwone złote; dopiero przyszli i grali. W taniec tedy poszli, kłaniali mu się, a ów żegnał owym krzyżykiem a pił".