Grafik, malarz, rysownik. Kształcił się w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych u Jana Wronieckiego (studia ukończył w 1927).W latach 1936-1939 kontynuował naukę w Paryżu u Józefa Pankiewicza. W okresie paryskim interesował się motywami architektonicznymi starych dzielnic Paryża, należał do stowarzyszenia "Grupa Artystów Polskich i ich Przyjaciół we Francji", brał udział w wystawach Societe des Artistes Francais, Nationale des Beaux Arts, Salon d`Automme, na wystawie Societe Lorraine des Beaux Arts otrzymał złoty medal.
Po powrocie do kraju osiadł w rodzinnym Włocławku. Artysta najwięcej miejsca w swojej twórczości poświęcił ziemi kujawskiej, powstała więc teka "Motywy zabytków Włocławka", po wojnie teka Bydgoska. Poza architekturą i krajobrazem rodzinnych stron obrazował ziemie kielecką, zabytki Poznania, Krakowa, Wilna.

0a
Leon PŁOSZAY (1902 - ?)

Paryż ? Pont Neuf I, 1937

drzeworyt,
18 x 20,3 cm
sygn. monogramem wiązanym na klocku p.d.: LP.
Grafika reprodukowana w: Maria Grońska "Nowoczesny drzeworyt polski", Ossolineum, 1971, il. 207, drzeworyt był eksponowany m. in. na wystawach jubileuszowych artysty w Muzeum Ziemi Kujawskiej we Włocławku w 1957 (lista prac poz. nr 39, reprodukcja) i 1977 (katalog prac poz. nr 25.)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grafik, malarz, rysownik. Kształcił się w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych u Jana Wronieckiego (studia ukończył w 1927).W latach 1936-1939 kontynuował naukę w Paryżu u Józefa Pankiewicza. W okresie paryskim interesował się motywami architektonicznymi starych dzielnic Paryża, należał do stowarzyszenia "Grupa Artystów Polskich i ich Przyjaciół we Francji", brał udział w wystawach Societe des Artistes Francais, Nationale des Beaux Arts, Salon d`Automme, na wystawie Societe Lorraine des Beaux Arts otrzymał złoty medal.
Po powrocie do kraju osiadł w rodzinnym Włocławku. Artysta najwięcej miejsca w swojej twórczości poświęcił ziemi kujawskiej, powstała więc teka "Motywy zabytków Włocławka", po wojnie teka Bydgoska. Poza architekturą i krajobrazem rodzinnych stron obrazował ziemie kielecką, zabytki Poznania, Krakowa, Wilna.