037
Konstanty MACKIEWICZ (1894 -1985)

Paryski most

sygn. l.d. K. Mackiewicz
olej, płótno
46x55 cm

Zobacz katalog

RYNEK SZTUKI

219 Aukcja Dzieł Sztuki

18.09.2021

12:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 7 000 - 10 000 zł