Źródła podają że plakat został zaprojektowany ok. 1955-1968. Analogiczna kompozycja o zbliżonych wymiarach znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie.Według informacji zawartych w opisie muzealnym plakat powstał w 1968 r. na zamówienie Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR ( Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) w Krakowie.

041
Włodzimierz ZAKRZEWSKI (1916 Petersburg - 1992 Warszawa)

PARTIA - Polityczny plakat propagandowy

offset, papier; 95 x 47 cm (w świetle oprawy);
przy prawej krawędzi drukowany napis: Wydz. Prop. KW PZPR w Krakowie WAG. Kraków Opracowanie graf. W. Zakrzewski / KZG nr 2 zam. nr 477/68 nakład 10 000 + 100 L-6 (8713)
stan zachowania: arkusz sfalowany.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Źródła podają że plakat został zaprojektowany ok. 1955-1968. Analogiczna kompozycja o zbliżonych wymiarach znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie.Według informacji zawartych w opisie muzealnym plakat powstał w 1968 r. na zamówienie Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR ( Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) w Krakowie.