PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

4456
Józef BACŁAWSKI (ur. 1962)

Para rzeźb: Kobieta w stroju kurpiowskim i Myśliwy, 1995

drewno, kobieta: 42 x 9 x 11,5 cm,
myśliwy: 41 x 10,5 x 12 cm
rzeźba kobiety sygnowana i opisana na spodzie: 'J. BACŁAWSKI | ŁYSE', rzeźba myśliwego sygnowana, datowana i opisana na spodzie: 'J. BACŁAWSKI | 07-437 ŁYSE | 28 V 95'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Naiwna i Nieprofesjonalna - aukcja online

27.08.2021

16:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.