442
[PAPEÉ Stefan]

Odręczny list do nieznanego adresata [Jerzego Bujańskiego w Krakowie?], dat. 7 I 1929 w Poznaniu (List na dwóch stronach form. 27,5x21,5 cm. Treść zaw. dosyć ostrą krytykę rękopisu książki o Wyspiańskim przesłanego autorowi listu do oceny. Nadawca zaleca skrócenie tekstu i przeredagowanie całości. Wymienia w liście P.Mączewskiego i I.Chrzanowskiego. Ślady złożenia, otwory dziurkaczem)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji