STAN ZACHOWANIA:
Praca oprawiona

WYDANIA:
Nasza Księgarnia, 1988

Jerzy Flisak był grafikiem, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, studia ukończył w roku 1953. Tworzył rysunki satyryczne, zajmował się grafiką użytkową, plakatem i projekatmi reklam. Od początku lat 50. stale współpracował z wieloma czasopismami, takimi jak "Szpilki", "Mucha", "Przegląd Kulturalny", "Polska" i "Świat". Wystawiał swoje prace w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech i we Włoszech.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

4621
Jerzy FLISAK (1930 - 2008)

"Pan Twardowski", ilustracja do książki Artura Oppmana, str. 10, 1988

akwarela/papier, 20 x 21 cm
na odwrocie pieczątka 'Naszej Księgarni' z tytułem i autorem, napis 'STR.10', d. 'a11|3565-155' ilus

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Jerzy Flisak. Ilustracje i rysunki - aukcja online

06.09.2021

16:00

Sprzedane 500 zł (625 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 600 - 900 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

STAN ZACHOWANIA:
Praca oprawiona

WYDANIA:
Nasza Księgarnia, 1988

Jerzy Flisak był grafikiem, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, studia ukończył w roku 1953. Tworzył rysunki satyryczne, zajmował się grafiką użytkową, plakatem i projekatmi reklam. Od początku lat 50. stale współpracował z wieloma czasopismami, takimi jak "Szpilki", "Mucha", "Przegląd Kulturalny", "Polska" i "Świat". Wystawiał swoje prace w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech i we Włoszech.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.