POCHODZENIE:
kolekcja instytucjonalna, Niemcy

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

4410
Bogdan LESIŃSKI (1935 Tczew - 2005 Tczew)

"Pamięć", 1973

akryl/papier, 40 x 52 cm
sygnowany p.d.: 'Les.'
na odwrociu trzy papierowe nalepki: nalepka Galerie Runhof w Kolonii z opisem obrazu oraz biogramem artysty; nalepka Biura Handlu Zagranicznego "Desa" w Warszawie z 1973 roku z opisem dzieła; nalepka kolekcji 'Sammlung Zander' w Berlinie z opisem obrazu

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Naiwna i Nieprofesjonalna - aukcja online

27.08.2021

16:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
kolekcja instytucjonalna, Niemcy

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.