autografy Salomei z Objezierskich Lipskiej, Jana i Michała Lipskich, adwokatów i taksatorów. Inwentarz sporządzony na polecenie wdowy Salomei z Objezierskich Lipskiej oraz synów: Jana sędziego pokoju powiatu węgrowskiego i Michała prokuratora królewskiego przy trybunale cywilnym w Kaliszu i córkę Józefę żonę Klemensa Zakrzewskiego z Poddębic koło Zgierza. Bardzo dokładny spis zawartości pałacu podający ilość i wartość wymienionych przedmiotów, podzielony na: Porcelanę stołową i Fajans, Szkło, Effekta ( meble, lustra, żyrandole, zegary), Srebro, Garderoba ( 7 kontuszy, 5 żupanów, 9 pasów kontuszowych), Futra, Mied¼, Papiery Wartościowe i Gotowiznę, Konie cugowe i Powozy. Pałac wzniesiono w latach 1786-1791 wg projektu Jana Christiana Kamsetzera ( twórcy przebudowy Zamku Królewskiego i Łazienek królewskich w Warszawie). Istnieje obecnie i jest jednym z cenniejszych obiektów architektonicznych południowej Wielkopolski. Po wojnie mieściło się w nim muzeum wnętrz.

306
Pałac w Lewkowie powiat Ostrów Wielkopolski

Inwentarz ruchomości pozostałych w pałacu po Wojciechu Lipskim
herbu Grabie. Lewków 11 marca 1811 r. Stron: 12, wym. 33 x 20 cm;

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

autografy Salomei z Objezierskich Lipskiej, Jana i Michała Lipskich, adwokatów i taksatorów. Inwentarz sporządzony na polecenie wdowy Salomei z Objezierskich Lipskiej oraz synów: Jana sędziego pokoju powiatu węgrowskiego i Michała prokuratora królewskiego przy trybunale cywilnym w Kaliszu i córkę Józefę żonę Klemensa Zakrzewskiego z Poddębic koło Zgierza. Bardzo dokładny spis zawartości pałacu podający ilość i wartość wymienionych przedmiotów, podzielony na: Porcelanę stołową i Fajans, Szkło, Effekta ( meble, lustra, żyrandole, zegary), Srebro, Garderoba ( 7 kontuszy, 5 żupanów, 9 pasów kontuszowych), Futra, Mied¼, Papiery Wartościowe i Gotowiznę, Konie cugowe i Powozy. Pałac wzniesiono w latach 1786-1791 wg projektu Jana Christiana Kamsetzera ( twórcy przebudowy Zamku Królewskiego i Łazienek królewskich w Warszawie). Istnieje obecnie i jest jednym z cenniejszych obiektów architektonicznych południowej Wielkopolski. Po wojnie mieściło się w nim muzeum wnętrz.