W latach 1922-24 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Władysława Jarockiego i Józefa Pankiewicza, a w latach 1926-10 w Paryżu w prywatnych akademiach malarskich. Następnie dla pogłębienia studiów odbył podróż do Konstantynopola, odwiedzając także Węgry, Rumunię, Jugosławię, Grecję i Włochy. W latach 1932-37 studiował grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Jana Wojnarskiego. Początkowo zajmował się malarstwem, a od roku 1932 wyłącznie grafiką. Uprawiał techniki metalowe jedno i wielobarwne. Najczęstszą tematyką prac artysty była architektura miast polskich, pejzaże nadmorskie i śląskie. Wykonał szereg cykli tematycznych: Teka Śląska, Teka Morska, Warszawa, Lwów, Bielsko, Zaolzie, Kraków; jest także autorem wielu ekslibrisów.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

064
Władysław ZAKRZEWSKI (1903-1944)

Pałac Saski oraz Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego

akwaforta/papier, 14,5 x 21,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Wł. Zakrzewski', opisana l.d.: 'Ogród Saski (Warszawa) akwaforta'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 600 - 900 zł

W latach 1922-24 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Władysława Jarockiego i Józefa Pankiewicza, a w latach 1926-10 w Paryżu w prywatnych akademiach malarskich. Następnie dla pogłębienia studiów odbył podróż do Konstantynopola, odwiedzając także Węgry, Rumunię, Jugosławię, Grecję i Włochy. W latach 1932-37 studiował grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Jana Wojnarskiego. Początkowo zajmował się malarstwem, a od roku 1932 wyłącznie grafiką. Uprawiał techniki metalowe jedno i wielobarwne. Najczęstszą tematyką prac artysty była architektura miast polskich, pejzaże nadmorskie i śląskie. Wykonał szereg cykli tematycznych: Teka Śląska, Teka Morska, Warszawa, Lwów, Bielsko, Zaolzie, Kraków; jest także autorem wielu ekslibrisów.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.