Od początku lat 70. Natalia Lach-Lachowicz realizowała wraz z Andrzejem Lachowiczem prace fotograficzne reprezentujące program sztuki permanentnej. Łukasz Ronduda w opracowaniu „Sztuka Polska lat 70. Awangarda” wyjaśnia, iż: „była to odmiana sztuki konceptualnej - podobnie jak w konceptualizmie realizacja artystyczna powstawała pomiędzy materialnym kontekstem pracy a umysłem percypującego ją widza.” Praca „Otoczenie naturalne 250 m drogi” powstała w 1971 roku należy najważniejszych z tego nurtu. Jadąc autostradą artystka co kilometr robiła zdjęcie przez szybę samochodu. Robiła to z myślą o aktywności widza. „Pokazywała w ten sposób czynność fragmentarycznej rejestracji w równych odstępach czasu, zachęcając odbiorcę do znalezienia odpowiedzi, co było przed, pomiędzy i po – by mógł on w wyobraźni doświadczyć idei ciągłości i nieskończoności rzeczywistości” (w: Łukasz Ronduda, „Sztuka Polska lat 70. Awangarda”, CSW Ujazdowski, 2019).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

108
NATALIA LL (Natalia Lach-Lachowicz) (ur. 1937)

"Otoczenie naturalne - 250 m drogi", 1971

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/karton, papier barytowy, 37 x 18 cm
sygnowany na kartonie p.d.: 'NATALIA LL' i datowany na kartonie l.d.: '1971'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Sprzedane 7 000 zł (8 610 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 6 000 - 9 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Od początku lat 70. Natalia Lach-Lachowicz realizowała wraz z Andrzejem Lachowiczem prace fotograficzne reprezentujące program sztuki permanentnej. Łukasz Ronduda w opracowaniu „Sztuka Polska lat 70. Awangarda” wyjaśnia, iż: „była to odmiana sztuki konceptualnej - podobnie jak w konceptualizmie realizacja artystyczna powstawała pomiędzy materialnym kontekstem pracy a umysłem percypującego ją widza.” Praca „Otoczenie naturalne 250 m drogi” powstała w 1971 roku należy najważniejszych z tego nurtu. Jadąc autostradą artystka co kilometr robiła zdjęcie przez szybę samochodu. Robiła to z myślą o aktywności widza. „Pokazywała w ten sposób czynność fragmentarycznej rejestracji w równych odstępach czasu, zachęcając odbiorcę do znalezienia odpowiedzi, co było przed, pomiędzy i po – by mógł on w wyobraźni doświadczyć idei ciągłości i nieskończoności rzeczywistości” (w: Łukasz Ronduda, „Sztuka Polska lat 70. Awangarda”, CSW Ujazdowski, 2019).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.