Mateusz Szczypiński jest absolwentem historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2009. W 2012 ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i dra Witolda Stelmachniewicza oraz w pracowni intermedialnej dra hab. Grzegorza Sztwiertni i dra hab. Zbigniewa Sałaja. Głównym obszarem jego działalności artystycznej jest malarstwo.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

121
Mateusz SZCZYPIŃSKI (ur. 1984, Piekary Śląskie)

"Ostatnie wczasy", 2011 r.

olej, kolaż/płótno, 70 x 62 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Mateusz | Szczypiński | MS 2011 | OSTATNIE WCZASY'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Mateusz Szczypiński jest absolwentem historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2009. W 2012 ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i dra Witolda Stelmachniewicza oraz w pracowni intermedialnej dra hab. Grzegorza Sztwiertni i dra hab. Zbigniewa Sałaja. Głównym obszarem jego działalności artystycznej jest malarstwo.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.