Wspólnym mianownikiem prac Mirosława Bałki jest minimalistyczna forma powiązana z bardzo świadomie dobranym materiałem, który nadaje jej odpowiedniego znaczenia. Prace te są zwykle sposobem na poszukiwanie śladów ukrytego lub przywróceniem wymazanego; są reakcją na odruch odtwarzania tego, co minęło: nieobecność miewa większy ciężar gatunkowy niż obecność. Prezentowana praca jest zbudowana z dwóch przezroczystych szklanek ustawionych na drewnianej tacy. Została ona pozbawiona jakichkolwiek ozdób – ma proste, wręcz surowe kształty. Ich minimalizm nasuwa skojarzenia z nowoczesnym designem unikającym dekoracyjności, operującym syntetyczną, zgeometryzowaną formą. Kluczem do interpretacji tej pracy jest jej tytuł wskazujący na biblijne odwołania. Ostatnia Wieczerza była ostatnim posiłkiem Jezusa, po którym czekała go męka i śmierć. Jednocześnie stanowiła zapowiedź obmycia ludzkości z grzechów. Pracę Bałki można uznać za symbol tego wydarzenia, ale również jako swego rodzaju podsumowanie 2000 lat dalekich od idei chrześcijańskich – pełnych przemocy, wojen i tragedii. Inną możliwą interpretacją jest odwołanie się do często podejmowanego przez Bałkę tematu Holocaustu – w tym kontekście szklanki mogą opowiadać historię ludzi, którzy chcieli z nich skorzystać, ale nie zdążyli. Według artysty skontrastowanie nowoczesnej formy instalacji z tradycyjnym „motywem Ostatniej Wieczerzy” ma na celu przypomnienie o powtarzalności historii i dziejów: „Myślę, że szybko zapominamy i zwalamy winę na innych. Dlatego ja chcę przypominać”.

W roku 1985 ukończył studia na wydziale rzeźby warszawskiej ASP. W latach 80. autor figuratywnych rzeźb kojarzonych z nurtem neoekspresjonizmu. Od początku lat 90. tworzy minimalistyczne kompozycje rzeźbiarskie, których tworzywem są proste materiały, takie jak surowy kamień, drewno, sól, popiół, substancje organiczne. Głównym tematem rzeźb i kompozycji Bałki jest ludzkie ciało i towarzyszące mu "codzienne" przedmioty i substancje, a także związana z ciałem pamięć. W jego twórczości pojawiają się aluzje do przemijania, istotny jest też temat Holokaustu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

27
Mirosław BAŁKA (ur. 1958, Warszawa)

"Ostatnia wieczerza", 2005

instalacja/drewno, plexi, szkło, 23,5 x 45,5 x 24,6 cm
sygnowany, datowany, numerowany i opisany na naklejce: 'Miroslaw Balka The Last Supper, 2005 | Glass and MDF wall object, 13 x 21,5 x 18 cm | Edition of 12 + 2 A.P. Published by Edition Schellmann | Munich-New York for 51. Biennale di Venezia | 10/12 MBałka'
ed. 10/12

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

29.09.2020

19:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Wspólnym mianownikiem prac Mirosława Bałki jest minimalistyczna forma powiązana z bardzo świadomie dobranym materiałem, który nadaje jej odpowiedniego znaczenia. Prace te są zwykle sposobem na poszukiwanie śladów ukrytego lub przywróceniem wymazanego; są reakcją na odruch odtwarzania tego, co minęło: nieobecność miewa większy ciężar gatunkowy niż obecność. Prezentowana praca jest zbudowana z dwóch przezroczystych szklanek ustawionych na drewnianej tacy. Została ona pozbawiona jakichkolwiek ozdób – ma proste, wręcz surowe kształty. Ich minimalizm nasuwa skojarzenia z nowoczesnym designem unikającym dekoracyjności, operującym syntetyczną, zgeometryzowaną formą. Kluczem do interpretacji tej pracy jest jej tytuł wskazujący na biblijne odwołania. Ostatnia Wieczerza była ostatnim posiłkiem Jezusa, po którym czekała go męka i śmierć. Jednocześnie stanowiła zapowiedź obmycia ludzkości z grzechów. Pracę Bałki można uznać za symbol tego wydarzenia, ale również jako swego rodzaju podsumowanie 2000 lat dalekich od idei chrześcijańskich – pełnych przemocy, wojen i tragedii. Inną możliwą interpretacją jest odwołanie się do często podejmowanego przez Bałkę tematu Holocaustu – w tym kontekście szklanki mogą opowiadać historię ludzi, którzy chcieli z nich skorzystać, ale nie zdążyli. Według artysty skontrastowanie nowoczesnej formy instalacji z tradycyjnym „motywem Ostatniej Wieczerzy” ma na celu przypomnienie o powtarzalności historii i dziejów: „Myślę, że szybko zapominamy i zwalamy winę na innych. Dlatego ja chcę przypominać”.

W roku 1985 ukończył studia na wydziale rzeźby warszawskiej ASP. W latach 80. autor figuratywnych rzeźb kojarzonych z nurtem neoekspresjonizmu. Od początku lat 90. tworzy minimalistyczne kompozycje rzeźbiarskie, których tworzywem są proste materiały, takie jak surowy kamień, drewno, sól, popiół, substancje organiczne. Głównym tematem rzeźb i kompozycji Bałki jest ludzkie ciało i towarzyszące mu "codzienne" przedmioty i substancje, a także związana z ciałem pamięć. W jego twórczości pojawiają się aluzje do przemijania, istotny jest też temat Holokaustu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.