"Urodzony w 1974 roku w Biłgoraju. Mieszka i pracuje między Warszawą a Nowym Jorkiem. Jest malarzem, który postrzega malarstwo bardziej jako działanie i proces niż płaski dekoracyjny obiekt. Gilewicz jest również fotografem.
Twórczość Gilewicza prowokuje do refleksji nad mechanizmami rządzącymi percepcją i nad kulturowymi uwarunkowaniami widzenia. Artysta zwraca uwagę widza na to co widzimy i co powszechnie postrzegamy jako sztukę i dlaczego. Podejmuje kwestie dotyczące odpowiedzialności artysty jako obywatela we współczesnym społeczeństwie często zadąjac pytania o produkcję artystyczną w kontekście fizycznej pracy, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Interesuje go również status artysty i jego pracy w kontekście zarówno instytucji jaki i obiegu sztuki. W swoich realizacjach artysta aktywnie pracuje z widzem, włączając go w swoje projekty. Polemizuje z nim na temat mitów i stereotypów dotyczących sztuki najnowszej, jej odbioru i interpretacji. W 2017 galeria Bunkier Sztuki w Krakowie wydała monograficzną publikację prac artysty zatytułowaną Pracownia / Studio.
W latach 2017-2020 Wojciech Gilewicz prowadził Beach64retreat nad oceanem w Rockaway, w dzielnicy Queens w Nowym Jorku, oddolną, niezależną i bezpłatną inicjatywę dla twórców z różnych dziedzin jako swoja odpowiedź jako artysty na postępującą prekaryzację w sektorze kultury i sztuki."


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

04
Wojciech GILEWICZ (ur. 1974)

Oni #64, 2007

Diasec, 70 x 105 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Urodzony w 1974 roku w Biłgoraju. Mieszka i pracuje między Warszawą a Nowym Jorkiem. Jest malarzem, który postrzega malarstwo bardziej jako działanie i proces niż płaski dekoracyjny obiekt. Gilewicz jest również fotografem.
Twórczość Gilewicza prowokuje do refleksji nad mechanizmami rządzącymi percepcją i nad kulturowymi uwarunkowaniami widzenia. Artysta zwraca uwagę widza na to co widzimy i co powszechnie postrzegamy jako sztukę i dlaczego. Podejmuje kwestie dotyczące odpowiedzialności artysty jako obywatela we współczesnym społeczeństwie często zadąjac pytania o produkcję artystyczną w kontekście fizycznej pracy, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Interesuje go również status artysty i jego pracy w kontekście zarówno instytucji jaki i obiegu sztuki. W swoich realizacjach artysta aktywnie pracuje z widzem, włączając go w swoje projekty. Polemizuje z nim na temat mitów i stereotypów dotyczących sztuki najnowszej, jej odbioru i interpretacji. W 2017 galeria Bunkier Sztuki w Krakowie wydała monograficzną publikację prac artysty zatytułowaną Pracownia / Studio.
W latach 2017-2020 Wojciech Gilewicz prowadził Beach64retreat nad oceanem w Rockaway, w dzielnicy Queens w Nowym Jorku, oddolną, niezależną i bezpłatną inicjatywę dla twórców z różnych dziedzin jako swoja odpowiedź jako artysty na postępującą prekaryzację w sektorze kultury i sztuki."


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.