WYSTAWIANY:
- V Biennale Sztuki Współczesnej w São Paulo, 21.09-31.12.1959
- Aleksander Kobzdej 1020-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci), ASP w Warszawie, Galeria ZPAP, Warszawa, listopad 1992

LITERATURA:
- Aleksander Kobzdej. Zmagania z materią, katalog wystawy, [red.] Józef Grabski, Galerie PDA „SZTUKA”, Warszawa-Kraków 2002, poz. kat. 8
- Aleksander Kobzdej 1920-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, Warszawa 1992, s. 45 (il.)
- Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Wrocław 1983, il. nr 133
- Les artistes polonais a`la Ve Biennale du Musée d`Art Moderne de São Paulo, São Paulo 1959
- Polonia. Delegacao Organizada Pelo Ministerio Da Culura e Das Artes, Varsovia, São Paulo 1959, s. 330, poz. 17
- Aleksander Kobzdej, „Zwierciadło”, nr 26, 1958, s. 4

Studiował malarstwo pod kierunkiem W. Lama, po wojnie studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem E. Eibischa. Początkowo uprawiał malarstwo w duchu postimpresjonistycznym, pod koniec lat 40. zwrócił się ku malarstwu realistycznemu. W okresie socrealizmu stał się artystą nr 1 oficjalnie zadekretowanej przez władze komunistyczne sztuki. Autor arcydzieła socrealizmu "Podaj cegłę". Z socrealizmem zerwał w 1955 r. Od 1951 r. był pedagogiem warszawskiej ASP, z którą związany był do śmierci. Odszedł od malarstwa przedstawieniowego, zaczął tworzyć w duchu informelu. Pracował nad strukturą i fakturą obrazu - stworzył cykl "Szczeliny" rozpoczęty w 1966 r. Rozwinięciem tego cyklu stały się tworzone od 1969 r. obiekty malarskie zwane "Hors cadre" (bez ram), wchodzące bez jakichkolwiek ograniczeń w relacje z otaczającą przestrzenią. Tworzył też obiekty przestrzenne, oraz obiekty malarsko-rzeźbiarskie. Zajmował się także scenografią, plakatem i ilustracją książkową.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

325
Aleksander KOBZDEJ (1920-1972)

"Określony", 1958 r.

olej, technika mieszana/płótno, 110 x 84 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'KOBZDEJ | 1958'
opisany na blejtramie: 'Aleksander Kobzdej 1958 | "OKREŚLONY" | 110x84'
na odwrociu papierowa nalepka z opisem pracy z warszawskiej Zachęty, dwie papierowe nalepki: wystawowa z V Biennale w São Paulo: 'V Bienal de São Paulo | 9 | Museu de Arte Moderna (1959)', nalepka depozytowa z Muzeum Narodowego w Poznaniu

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
- V Biennale Sztuki Współczesnej w São Paulo, 21.09-31.12.1959
- Aleksander Kobzdej 1020-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci), ASP w Warszawie, Galeria ZPAP, Warszawa, listopad 1992

LITERATURA:
- Aleksander Kobzdej. Zmagania z materią, katalog wystawy, [red.] Józef Grabski, Galerie PDA „SZTUKA”, Warszawa-Kraków 2002, poz. kat. 8
- Aleksander Kobzdej 1920-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, Warszawa 1992, s. 45 (il.)
- Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Wrocław 1983, il. nr 133
- Les artistes polonais a`la Ve Biennale du Musée d`Art Moderne de São Paulo, São Paulo 1959
- Polonia. Delegacao Organizada Pelo Ministerio Da Culura e Das Artes, Varsovia, São Paulo 1959, s. 330, poz. 17
- Aleksander Kobzdej, „Zwierciadło”, nr 26, 1958, s. 4

Studiował malarstwo pod kierunkiem W. Lama, po wojnie studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem E. Eibischa. Początkowo uprawiał malarstwo w duchu postimpresjonistycznym, pod koniec lat 40. zwrócił się ku malarstwu realistycznemu. W okresie socrealizmu stał się artystą nr 1 oficjalnie zadekretowanej przez władze komunistyczne sztuki. Autor arcydzieła socrealizmu "Podaj cegłę". Z socrealizmem zerwał w 1955 r. Od 1951 r. był pedagogiem warszawskiej ASP, z którą związany był do śmierci. Odszedł od malarstwa przedstawieniowego, zaczął tworzyć w duchu informelu. Pracował nad strukturą i fakturą obrazu - stworzył cykl "Szczeliny" rozpoczęty w 1966 r. Rozwinięciem tego cyklu stały się tworzone od 1969 r. obiekty malarskie zwane "Hors cadre" (bez ram), wchodzące bez jakichkolwiek ograniczeń w relacje z otaczającą przestrzenią. Tworzył też obiekty przestrzenne, oraz obiekty malarsko-rzeźbiarskie. Zajmował się także scenografią, plakatem i ilustracją książkową.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.