Wojciech Kołyszko urodził się 19 kwietnia 1956 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją prasową i książkową, grafiką wydawniczą i plakatem. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na wydziale malarstwa, grafiki i rzeźby.
Otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za udział w wydaniu jednej z najpiękniejszych książek roku w 1995.Jest autorem serii książek o uczuciach dla dzieci - terapeutycznych bajek wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

41
Wojciech KOŁYSZKO (ur. 1956)

Oko opatrzności, 1983 r.

akryl/papier, 37 x 25 cm
sygnowany wzdłuż dolnej krawędzi: 'KOŁYSZKO'
na odwrociu opisany: 'Kołyszko | 1983 AKRYL'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Wojciech Kołyszko urodził się 19 kwietnia 1956 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją prasową i książkową, grafiką wydawniczą i plakatem. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na wydziale malarstwa, grafiki i rzeźby.
Otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za udział w wydaniu jednej z najpiękniejszych książek roku w 1995.Jest autorem serii książek o uczuciach dla dzieci - terapeutycznych bajek wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.