266
OKŁAD IKONY, ŚWIĘTY MIKOŁAJ MOŻAJSKI, poł. XIX w.

Mosiądz srebrzony; 28 x 23,5 cm

Zobacz katalog

OSTOYA

197 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

14.11.2020

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 300 zł
Estymacja: 500 - 600 zł