Jednym z cykli malarskich oraz tematów podjętych przez Jana Stykę były obrazy - ilustracje do Quo Vadis Henryka Sienkiewicza czy Iliady i Odysei Homera. W przypadku ostatniego z wymienionych dzieł literackich artysta odbył podróż śladami głównego bohatera poematu, sporządzając szkice, malarskie notatki. Podobnie jak Henryk Siemiradzki, Jan Styka zwrócił swoją uwagę w stronę antyku, wydaje się jednak, że znalazł bardziej ekspresyjną formę wypowiedzi malarskiej, rezygnując z klasycznych konwencji w technice malarskiej.
Odyseję zilustrował na 80 obrazach. Artysta pracował nad nim w drugiej dekadzie XX w., by ostatecznie zaprezentować ich część w 1923 roku w Paryżu. Ponadto, ostatecznie cykl dzieł inspirowany poematem Odyseja został zreprodukowany w formie ilustracji do luksusowego, limitowanego nakładem 500 sztuk, wydania tejże pozycji Homera przez paryskie Société Générale d'Imprimerie et d'Édition. Sześciotomowy zbiór tekstów greckiego wieszcza został wydany w latach 1922-1927, a Jan Styka został odznaczony Krzyżem Legii Honorowej.
Oferowany ilustruje scenę z 24 pieśni poematu, gdy Odyseusz po powrocie do Itaki i rozprawieniu się z zalotnikami Penelopy udaję się do zagrody swego ojca Laertesa. Zastał go samego, ubranego w żałobny kubrak i kozi kaptur, pracującego w sadzie. Zasmucony widokiem udręczonego ojca, rozpłakał się, ukryty za wielką gruszą i zastanawiał się, w jaki sposób ma przywitać się z ojcem.

048
Jan STYKA (1858 - 1925)

ODYSEUSZ OBSERWUJE LAERTESA

Olej, płótno dublowane; 80 x 64 cm
Sygnowany l.d.: Jan Styka

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Jednym z cykli malarskich oraz tematów podjętych przez Jana Stykę były obrazy - ilustracje do Quo Vadis Henryka Sienkiewicza czy Iliady i Odysei Homera. W przypadku ostatniego z wymienionych dzieł literackich artysta odbył podróż śladami głównego bohatera poematu, sporządzając szkice, malarskie notatki. Podobnie jak Henryk Siemiradzki, Jan Styka zwrócił swoją uwagę w stronę antyku, wydaje się jednak, że znalazł bardziej ekspresyjną formę wypowiedzi malarskiej, rezygnując z klasycznych konwencji w technice malarskiej.
Odyseję zilustrował na 80 obrazach. Artysta pracował nad nim w drugiej dekadzie XX w., by ostatecznie zaprezentować ich część w 1923 roku w Paryżu. Ponadto, ostatecznie cykl dzieł inspirowany poematem Odyseja został zreprodukowany w formie ilustracji do luksusowego, limitowanego nakładem 500 sztuk, wydania tejże pozycji Homera przez paryskie Société Générale d'Imprimerie et d'Édition. Sześciotomowy zbiór tekstów greckiego wieszcza został wydany w latach 1922-1927, a Jan Styka został odznaczony Krzyżem Legii Honorowej.
Oferowany ilustruje scenę z 24 pieśni poematu, gdy Odyseusz po powrocie do Itaki i rozprawieniu się z zalotnikami Penelopy udaję się do zagrody swego ojca Laertesa. Zastał go samego, ubranego w żałobny kubrak i kozi kaptur, pracującego w sadzie. Zasmucony widokiem udręczonego ojca, rozpłakał się, ukryty za wielką gruszą i zastanawiał się, w jaki sposób ma przywitać się z ojcem.