Proweniencja:
- zakup Desa Kraków (lata 70.)
- kolekcja prywatna, Kraków


Obraz reprodukowany:
Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1992, il. 258 (cz.-b.).

04
Jerzy KOSSAK (1886 Kraków - 1955 Kraków)

Odwrót spod Moskwy, 1937

olej, płótno; 80,5 x 100,5 cm;
sygn., dat. i dedykacja l. d.: Aleksandrom Kłaputom w dzień ślubu / Jerzy Kossak / 1937
na odwrocie nalepka z orzeczeniem autentyczności mgr. Leszka Ludwikowskiego z 1971 roku;
na krośnie pieczęć (częściowo czytelna): SKŁAD PAPIERU / LEKSANDROWIC / KÓW. BASZTOWA 11

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Proweniencja:
- zakup Desa Kraków (lata 70.)
- kolekcja prywatna, Kraków


Obraz reprodukowany:
Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1992, il. 258 (cz.-b.).