Proweniencja:
- zakup Desa Kraków (lata 70.)
- kolekcja prywatna, Kraków


Obraz reprodukowany:
Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1992, il. 258 (cz.-b.).

04
Jerzy KOSSAK (1886 Kraków - 1955 Kraków)

Odwrót spod Moskwy, 1937

olej, płótno; 80,5 x 100,5 cm;
sygn., dat. i dedykacja l. d.: Aleksandrom Kłaputom w dzień ślubu / Jerzy Kossak / 1937
na odwrocie nalepka z orzeczeniem autentyczności mgr. Leszka Ludwikowskiego z 1971 roku;
na krośnie pieczęć (częściowo czytelna): SKŁAD PAPIERU / LEKSANDROWIC / KÓW. BASZTOWA 11

Zobacz katalog

Polski Dom Aukcyjny

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:30

Sprzedane 30 000 zł (36 900 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 40 000 - 50 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Proweniencja:
- zakup Desa Kraków (lata 70.)
- kolekcja prywatna, Kraków


Obraz reprodukowany:
Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1992, il. 258 (cz.-b.).