POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Warszawa


Janusz Eysymont, który zadebiutował w latach 60. w grupie Rekonesans, w latach 70. miał już za sobą rozmaite doświadczenia artystyczne. Po próbach na polu malarstwa materii w niedługim czasie wypracował charakterystyczną formułę stylistyczną. Wpisuje się w nią prezentowany obraz. Kluczowy dla sztuki autora był cykl rysunków z lat 1968-69. Twórca, posługujący się symboliką walki światła i ciemności, ukazywał stan emocjonalnego napięcia i poczucia bezsilności jednostki. U progu kolejnej dekady kolor nabierał coraz większego znaczenia, kompozycje stały się zaś bardziej dynamiczne. Światło nadal odgrywało kluczową rolę, podobnie jak u Gierowskiego.
Prócz światła z czasem coraz większe znaczenie w sztuce Eysymonta nabierają relacje przestrzenne. Autor oczyszczał zapis gestu z efektów przypadkowych, rozświetlał kolor i upraszczał formy do postaci regularnych pasów o zrytmizowanym porządku. Ów ład nie jest jednak doskonały, co buduje skomplikowaną przestrzenność tych obrazów. Pasy znikają w tle i rozsuwają się jak swoista tytułowa przesłona, która odsłania ruch barwnego światła. Prezentowana praca pochodzi z okresu, w którym malarz zredukował kompozycję do ujętej w pasy świetlnej kopuły, ledwie widocznej w górnej części obrazu. Architektoniczny charakter potęguje monumentalność tej „pustej ikony”. Ciemna tonacja to powrót do zgaszonej kolorystyki z początkowego okresu twórczości artysty.

Studiował w ASP w Warszawie, gdzie w 1963 razem z kolegami ze studiów założył grupę "Rekonesans". Początkowo pozostawał pod wpływem malarstwa informel, potem pop-artu. Ewoluował od malarstwa gestu i abstrakcyjnego koloryzmu do abstrakcji geometrycznej i wizualizmu. Malował abstrakcyjne obrazy o wyczuwalnej przedmiotowości i surrealistycznym charakterze. Jego obrazy z dojrzałego okresu twórczości cechuje świetlisty koloryt i zrytmizowana budowa. W 1971 uzyskał nagrodę krytyki im. C.K. Norwida.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

39
Janusz EYSYMONT (1930-1991)

Odsłona, 1978 r.

akryl/płótno, 135 x 105 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Janusz Eysymont II 78'
na blejtramie nalepka z opisem obrazu: 'JANUSZ EYSYMONT | "ODSŁONA" II 1978 135 x 105 | akryl'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Warszawa


Janusz Eysymont, który zadebiutował w latach 60. w grupie Rekonesans, w latach 70. miał już za sobą rozmaite doświadczenia artystyczne. Po próbach na polu malarstwa materii w niedługim czasie wypracował charakterystyczną formułę stylistyczną. Wpisuje się w nią prezentowany obraz. Kluczowy dla sztuki autora był cykl rysunków z lat 1968-69. Twórca, posługujący się symboliką walki światła i ciemności, ukazywał stan emocjonalnego napięcia i poczucia bezsilności jednostki. U progu kolejnej dekady kolor nabierał coraz większego znaczenia, kompozycje stały się zaś bardziej dynamiczne. Światło nadal odgrywało kluczową rolę, podobnie jak u Gierowskiego.
Prócz światła z czasem coraz większe znaczenie w sztuce Eysymonta nabierają relacje przestrzenne. Autor oczyszczał zapis gestu z efektów przypadkowych, rozświetlał kolor i upraszczał formy do postaci regularnych pasów o zrytmizowanym porządku. Ów ład nie jest jednak doskonały, co buduje skomplikowaną przestrzenność tych obrazów. Pasy znikają w tle i rozsuwają się jak swoista tytułowa przesłona, która odsłania ruch barwnego światła. Prezentowana praca pochodzi z okresu, w którym malarz zredukował kompozycję do ujętej w pasy świetlnej kopuły, ledwie widocznej w górnej części obrazu. Architektoniczny charakter potęguje monumentalność tej „pustej ikony”. Ciemna tonacja to powrót do zgaszonej kolorystyki z początkowego okresu twórczości artysty.

Studiował w ASP w Warszawie, gdzie w 1963 razem z kolegami ze studiów założył grupę "Rekonesans". Początkowo pozostawał pod wpływem malarstwa informel, potem pop-artu. Ewoluował od malarstwa gestu i abstrakcyjnego koloryzmu do abstrakcji geometrycznej i wizualizmu. Malował abstrakcyjne obrazy o wyczuwalnej przedmiotowości i surrealistycznym charakterze. Jego obrazy z dojrzałego okresu twórczości cechuje świetlisty koloryt i zrytmizowana budowa. W 1971 uzyskał nagrodę krytyki im. C.K. Norwida.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.