Pochodzenie: obraz pochodzi ze zbiorów rodziny Rudzińskich, właścicieli majątku w Osieku.

Prezentowana akwarela jest wstępnym, przygotowawczym studium do – powstałej w tym samym roku – większej, bardziej rozbudowanej i bogatszej kompozycji Odsiecz Smoleńska przez Władysława IV w 1634 r. (akwarela, papier, 42,5 x 97,5 cm; zbiory MNW – fot. niżej). W naszej akwareli Kossak skupił się na centralnej grupie jazdy polskiej, komponując układ postaci jeźdźców i koni.
Bo – jak pisał Kazimierz Olszański – w akwareli nie można niczego poprawić ani zmienić – w czym dodatkowa duża trudność techniki akwarelowej. Stąd też konieczność sporządzenia dokładnych szkiców kompozycji, zwłaszcza przy większych obrazach o rozbudowanej akcji /.../ Każdą większą kompozycję artysta [Juliusz Kossak] opracowywał starannie, najpierw w szkicach, a potem pokładnie odtwarzał w obrazie. Przy tak rzetelnej robocie, często o charakterze dokumentalnym, szkice były nieodzowne.

Porównaj:
– K. Olszański, Juliusz Kossak, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, il. nr 430 (ustęp o specyfice malowania akwarelą na s. 86).

19
Juliusz KOSSAK (1824-1899)

ODSIECZ SMOLEŃSKA, 1879

inny spotykany tytuł: KAWALERIA POLSKA POD SMOLEŃSKIEM, 1879
akwarela, karton
30,5 x 38,5 cm (w św. passe-partout)
sygn. l.d.: Juliusz Kossak | 1879
na odwrocie, na oprawie dwie nalepki:
– nalepka TPSP w Krakowie (druk, tusz): TOW. PRZYJ. SZTUK PIĘKN. W KRAKOWIE| Autor Juliusz Kossak | Tytuł dzieła „Kawalerja“ | [...] dzieła akw. Cena -; na nalepce czerwona pieczęć: WYSTAWA | JUBILEUSZOWA | W STULECIE T.P.S.P. | ROK 1954
– nalepka krakowskiego Salonu Dzieł Sztuki Kazimierza Wojciechowskiego (druk, zielony tusz): SALON DZIEŁ SZTUKI | KAZIMIERZA WOJCIECHOWSKIEGO | KRAKÓW, UL. ŚW. JANA L. 3. - TELEFON 100-02. | Data przyjęcia 1940. | Autor Juliusz Kossak | Tytuł Kawalerja | Rodzaj akwarela Rozmiar | Nr. 11092; wzdłuż dolnej krawędzi nalepki nalepki znajdują się trudno czytelne notatki tuszem

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pochodzenie: obraz pochodzi ze zbiorów rodziny Rudzińskich, właścicieli majątku w Osieku.

Prezentowana akwarela jest wstępnym, przygotowawczym studium do – powstałej w tym samym roku – większej, bardziej rozbudowanej i bogatszej kompozycji Odsiecz Smoleńska przez Władysława IV w 1634 r. (akwarela, papier, 42,5 x 97,5 cm; zbiory MNW – fot. niżej). W naszej akwareli Kossak skupił się na centralnej grupie jazdy polskiej, komponując układ postaci jeźdźców i koni.
Bo – jak pisał Kazimierz Olszański – w akwareli nie można niczego poprawić ani zmienić – w czym dodatkowa duża trudność techniki akwarelowej. Stąd też konieczność sporządzenia dokładnych szkiców kompozycji, zwłaszcza przy większych obrazach o rozbudowanej akcji /.../ Każdą większą kompozycję artysta [Juliusz Kossak] opracowywał starannie, najpierw w szkicach, a potem pokładnie odtwarzał w obrazie. Przy tak rzetelnej robocie, często o charakterze dokumentalnym, szkice były nieodzowne.

Porównaj:
– K. Olszański, Juliusz Kossak, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, il. nr 430 (ustęp o specyfice malowania akwarelą na s. 86).