STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

WYSTAWIANY:
Waldemar Świerzy, wystawa indywidualna, Galeria Medium przy PJWSTK, Warszawa 2014

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

4505
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

"Odprawa posłów greckich" - projekt plakatu, 1980

gwasz/papier, 50 x 35 cm
sygnowany wzdłuż lewej krawędzi: 'SWIERZY'
na odwrociu adnotacja autorska oraz pieczątka PJWSTK

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 1 600 zł (1 968 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

WYSTAWIANY:
Waldemar Świerzy, wystawa indywidualna, Galeria Medium przy PJWSTK, Warszawa 2014

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.