„Odpoczynek” Wlastimila Hofmana przedstawia dwójkę śpiących pod drewnianą kapliczką dzieci, którym na harfie przygrywa skierowany tyłem do widza anioł. Obraz zawiera elementy kompozycyjne i formalne charakterystyczne dla twórczości artysty: pejzaż polskiej wsi, postacie dzieci i dziecka-anioła, pastelową gamę barwną oraz melancholijny nastrój. Temat harfowej kołysanki był podejmowany w twórczości malarza niejednokrotnie, jako inny przykład można wymienić malowany temperą obraz „Anioł” z kolekcji Belvedere Museum w Wiedniu.

16
Wlastimil HOFMAN (1881 - 1970)

Odpoczynek, 1926

olej, tektura
22 x 32 cm (w świetle)
sygn. l.d.: „Wlastimil Hofman | 1926”

Zobacz katalog

Krakowski Dom Aukcyjny

III Aukcja Dzieł Sztuki

26.05.2020

19:30

Sprzedane 24 000 zł (29 520 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja: 15 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

„Odpoczynek” Wlastimila Hofmana przedstawia dwójkę śpiących pod drewnianą kapliczką dzieci, którym na harfie przygrywa skierowany tyłem do widza anioł. Obraz zawiera elementy kompozycyjne i formalne charakterystyczne dla twórczości artysty: pejzaż polskiej wsi, postacie dzieci i dziecka-anioła, pastelową gamę barwną oraz melancholijny nastrój. Temat harfowej kołysanki był podejmowany w twórczości malarza niejednokrotnie, jako inny przykład można wymienić malowany temperą obraz „Anioł” z kolekcji Belvedere Museum w Wiedniu.