Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie oraz podyplomowe Studium Filmu Animowanego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Grafik, reżyser, autor opracowań plastycznych i producent. Zrealizował 30 filmów krótkometrażowych i jeden pełnometrażowy. Brał udział w licznych festiwalach filmowych w kraju i na świecie, otrzymując na nich nagrody specjalne i wyróżnienia. Zajmuje się również rysunkiem, grafiką warsztatową i użytkową oraz malarstwem sztalugowym.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

107
Longin SZMYD (ur. 1953)

"Oczekiwanie", 2015

akryl/płótno, 120 x 90 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'LONGIN SZMYD 2015'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'LONGIN SZMYD | 2015 | OCZEKIWANIE'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie oraz podyplomowe Studium Filmu Animowanego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Grafik, reżyser, autor opracowań plastycznych i producent. Zrealizował 30 filmów krótkometrażowych i jeden pełnometrażowy. Brał udział w licznych festiwalach filmowych w kraju i na świecie, otrzymując na nich nagrody specjalne i wyróżnienia. Zajmuje się również rysunkiem, grafiką warsztatową i użytkową oraz malarstwem sztalugowym.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.