Absolwent ASP w Krakowie, dyplom w pracowni litografii pod opieką dr hab P. Panasiewicza, aneks w pracowni rysunku dr hab J. Kaiser. Doktorant na macierzystej uczelni. Rom-Polak wychowywał się w Nowym Targu, dzięki stypendium Hansa Guggenheima, uczył się w PLSP w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem. W 2008 r. rozpoczął studia na wydziale grafiki. Laureat stypendium fundacji Jolanty Kwaśniewskiej oraz trzykrotny laureat stypendium Ministra MSWiA. Od początku jego drogi twórczej w jego pracach przewijał się temat związany z jego romską tożsamością. Inspiruje się starymi fotografiami, kadrami z filmów, nie starając się je odtworzyć takimi jakie są ale wykorzystując je jednie jako pretekst do przetransponowania ich w swój własny obraz. Jest również zaangażowany w działalność społeczną, przeciwdziałającą dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Jest członkiem międzynarodowej organizacji "Ternype", której głównym celem jest walka z dyskryminacją na tle rasowym poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjno-społeczne. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych: ROMANI ART Podczas IX Taboru Pamięci Romów w Brzesku, 2008; ROMANI ART w Muzeum Kinomatografi w Łodzi, 2009; ROMANI ART Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 2011; Galeria "jawdikh" Berlin, 2011; wystawa zbiorowa Pałac Sztuki w Krakowie, 2013.

46
Krzysztof GIL

Oczekiwanie, 2014

olej, płótno, 70 x 50 cm,
sygn. na odwrocie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwent ASP w Krakowie, dyplom w pracowni litografii pod opieką dr hab P. Panasiewicza, aneks w pracowni rysunku dr hab J. Kaiser. Doktorant na macierzystej uczelni. Rom-Polak wychowywał się w Nowym Targu, dzięki stypendium Hansa Guggenheima, uczył się w PLSP w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem. W 2008 r. rozpoczął studia na wydziale grafiki. Laureat stypendium fundacji Jolanty Kwaśniewskiej oraz trzykrotny laureat stypendium Ministra MSWiA. Od początku jego drogi twórczej w jego pracach przewijał się temat związany z jego romską tożsamością. Inspiruje się starymi fotografiami, kadrami z filmów, nie starając się je odtworzyć takimi jakie są ale wykorzystując je jednie jako pretekst do przetransponowania ich w swój własny obraz. Jest również zaangażowany w działalność społeczną, przeciwdziałającą dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Jest członkiem międzynarodowej organizacji "Ternype", której głównym celem jest walka z dyskryminacją na tle rasowym poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjno-społeczne. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych: ROMANI ART Podczas IX Taboru Pamięci Romów w Brzesku, 2008; ROMANI ART w Muzeum Kinomatografi w Łodzi, 2009; ROMANI ART Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 2011; Galeria "jawdikh" Berlin, 2011; wystawa zbiorowa Pałac Sztuki w Krakowie, 2013.