POCHODZENIE:
dar od artystki
kolekcja prywatna, Szwajcaria - Francja

Studiowała dziennikarstwo na UW w latach 1963-1965. W 1967 wyjechała z Polski do USA. Studiowała reklamę w Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku oraz grafikę na Stanowym Uniwersytecie Nowego Jorku w Purchase, gdzie w 1981 uzyskała dyplom w dziedzinie reklamy. Wystawiała od 1983 indywidualnie i na wielu pokazach zbiorowych w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Brazylii i Europie. W 1987 miała pierwszą wystawę w Warszawie. W latach 80. związała się z kręgiem artystów eksplorujących problem geometrii w sztuce, skupionych wokół Bożeny Kowalskiej. Równolegle należała do kręgu artystów związanych z Gerardem Blumem-Kwiatkowskim, uczestniczyła w organizowanych przezeń wystawach zbiorowych. W 1991 wzięła udział w wystawie „Jesteśmy” w Warszawie i od tej pory datuje się jej stała obecność w polskim życiu artystycznym. W latach 1994-2004 przebywała w Szwajcarii, od 2004 mieszka w Warszawie. Jej sztuka reprezentuje nurt abstrakcji geometrycznej, którą artystka nasyca elementami symbolicznymi i swoistą emblematyką. Wiele uwagi poświęca walorom czysto sensualnym swych prac, ich kolorystyce, fakturze i stosowanym materiałom, często niestandardowym (jak piasek, różne podłoża, spoiwa itp.).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

30
Hanna ZAWA-CYWIŃSKA (ur. 1939)

"Octobre 9", 1997

akryl, technika własna/płótno, 153 x 122 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Zawa 1997 | "Octobre 9"'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945

30.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 50 000 - 80 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszeniePOCHODZENIE:
dar od artystki
kolekcja prywatna, Szwajcaria - Francja

Studiowała dziennikarstwo na UW w latach 1963-1965. W 1967 wyjechała z Polski do USA. Studiowała reklamę w Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku oraz grafikę na Stanowym Uniwersytecie Nowego Jorku w Purchase, gdzie w 1981 uzyskała dyplom w dziedzinie reklamy. Wystawiała od 1983 indywidualnie i na wielu pokazach zbiorowych w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Brazylii i Europie. W 1987 miała pierwszą wystawę w Warszawie. W latach 80. związała się z kręgiem artystów eksplorujących problem geometrii w sztuce, skupionych wokół Bożeny Kowalskiej. Równolegle należała do kręgu artystów związanych z Gerardem Blumem-Kwiatkowskim, uczestniczyła w organizowanych przezeń wystawach zbiorowych. W 1991 wzięła udział w wystawie „Jesteśmy” w Warszawie i od tej pory datuje się jej stała obecność w polskim życiu artystycznym. W latach 1994-2004 przebywała w Szwajcarii, od 2004 mieszka w Warszawie. Jej sztuka reprezentuje nurt abstrakcji geometrycznej, którą artystka nasyca elementami symbolicznymi i swoistą emblematyką. Wiele uwagi poświęca walorom czysto sensualnym swych prac, ich kolorystyce, fakturze i stosowanym materiałom, często niestandardowym (jak piasek, różne podłoża, spoiwa itp.).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.