Malarz i grafik, uczeń Skoczylasa, pod którego wpływem wczesna twórczość artysty czerpała inspiracje ze sztuki i ornamentyki ludowej. Po 1930 Wiszniewski zmienił zainteresowania i zajął się architekturą i pejzażem, wzbogacając znacznie swój warsztat graficzny. Uprawiał głównie drzeworyt. Tematem jego prac jest zabytkowa architektura Gdańska, Poznania, Kazimierza, Warszawy i innych miast.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

32
Kazimierz WISZNIEWSKI (1894-1960)

Obrazki święte w drzeworycie - seria II, 1948 r.

drzeworyt/karton, 15 x 7 cm
każdy drzeworyt sygnowany ołówkiem u dołu: 'KWiszniewski'
Teka 10 drzeworytów barwnych wydana nakładem Koła Miłośników Ex-Librisu u Grafiki. Słowo wstępne Tadeusza Lesznera. Numer edycji 56/60.
1) Św. Barbara 1945, drzeworyt kolorowany/papier, 4,9 x 10 cm (zadruk), 2) Matka Boska Szamotulska 1945 r., drzeworyt kolorowany/papier, 6,5 x 8,3 cm (zadruk), 3) Matka Boska Ostrobramska, 1945 r., drzeworyt kolorowany/papier, 6,4 x 8,6 cm (zadruk), 4) Św. Sebastian, 1945 r., drzeworyt kolorowany/papier, 4,7 x 9,7 cm (zadruk), 5) Św. Florian, 1945 r., drzeworyt kolorowany/papier, 3,9 x 9,7 cm (zadruk), 6) Matka Boska Częstochowska na tle klasztoru jasnogórskiego z procesją, 1945 r., drzeworyt kolorowany/papier, 5,4 x 11,8 cm (zadruk), 7) Św. Krzysztof, 1946 r., drzeworyt kolorowany/papier, 5,3 x 8,3 cm (zadruk), 8) Pieta, 1946 r., drzeworyt kolorowany/papier, 5,8 x 8,2 cm (zadruk), 9) Matka Boska Częstochowska (mała). 1946 r., drzeworyt kolorowany/papier, 3,3 x 3,7 cm (zadruk), 10) Matka Boska Orędowniczka, 1946 r., drzeworyt kolorowany/papier, 4,2 x 6,3 cm (zadruk)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz i grafik, uczeń Skoczylasa, pod którego wpływem wczesna twórczość artysty czerpała inspiracje ze sztuki i ornamentyki ludowej. Po 1930 Wiszniewski zmienił zainteresowania i zajął się architekturą i pejzażem, wzbogacając znacznie swój warsztat graficzny. Uprawiał głównie drzeworyt. Tematem jego prac jest zabytkowa architektura Gdańska, Poznania, Kazimierza, Warszawy i innych miast.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.