W reprodukowanym płótnie widoczne są typowe cechy malarstwa Jacka Sroki, artysty związanego z Krakowem. Ekspresyjne, krzykliwe barwy, zamaszyste pociągnięcia pędzla i programowa antyestetyczność – cechują one zarówno to płótno, jak i większą część malarstwa artysty z lat 80. i 90. XX wieku. Opalizujący żółcień kontrastuje na tym płótnie z zielenią i błękitem, a tematyka obrazu zwizualizowana została w sposób turpistyczny. Są to cechy stylistyczne, które w historii sztuki określa się jako estetykę „dzikości”, posługując się analogią z nazwą ugrupowania niemieckich malarzy działających w latach 80. XX wieku, znanych jako „Nowi Dzicy”. Tym, co łączy stylistykę „Dzikich” oraz Sroki – poza wymienionymi przymiotami – co jest cechą wspólną i konstytutywną dla nich to figuratywny język malarski. Tytuł obrazu sugeruje, że przedstawia on motyw biblijny – wątek siedmiu mężów (braci), którzy zgodnie z prawem żydowskim „dziedziczą” żonę. Prawo to sformułowane zostało w Starym Testamencie, a następnie passus na jego temat pojawia się w Ewangelii św. Mateusza. Wówczas stawia się Jezusowi pytanie o to, który z braci będzie mężem kobiety po zmartwychwstaniu? Jezus odpowiada, że żaden z nich.
Być może to właśnie wskazany wyżej wątek zobrazował artysta. Jeśli tak, interesujące wydawałoby się ukazanie „mężów” jako psów. Ich zwierzęcy charakter, w przeciwieństwie do ludzkiej postaci kobiety (chociaż o zniekształconej anatomii), wydaje się sugerować niskie instynkty i żądze. Można odnieść wrażenie, że osaczyli oni kobietę siedzącą na taborecie.

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1981 roku uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu prof. M. Wejmana; malarstwo w pracowni prof. J. Świderskiego. W latach 1981-89 pracował jako asystent w macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Laureat nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Międzynarodowej Wystawie Miniatury w Toronto (1986), Graphica Atlantica w Reykjaviku (1987), na Biennale Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988), Nagrody im. I. Trybowskiego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1994). W 2001 roku zostaL laureatem Nagrody im. W. Wojtkiewicza przyznawanej przez krakowski okrąg ZPAP za najciekawszą wystawę indywidualną prezentowaną w Krakowie. Jako jeden z nielicznych artystów krakowskich, od lat 80 - tych, współtworzy obraz nurtu neoekspresjonistycznego w Polsce. Maluje w charakterystycznie uproszczony sposób, ostro definiując kolory i kształty, często przerysowując je w kierunku karykaturalnego traktowania postaci i sytuacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

82
Jacek SROKA (ur. 1957)

"Obraz o siedmiu mężach", 1992

olej/płótno, 120 x 160 cm
sygnowany i datowany p.g.: '1992 SROKA'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'OBRAZ O SIEDMIU MĘŻACH | JACEK SROKA' oraz dane adresowe

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W reprodukowanym płótnie widoczne są typowe cechy malarstwa Jacka Sroki, artysty związanego z Krakowem. Ekspresyjne, krzykliwe barwy, zamaszyste pociągnięcia pędzla i programowa antyestetyczność – cechują one zarówno to płótno, jak i większą część malarstwa artysty z lat 80. i 90. XX wieku. Opalizujący żółcień kontrastuje na tym płótnie z zielenią i błękitem, a tematyka obrazu zwizualizowana została w sposób turpistyczny. Są to cechy stylistyczne, które w historii sztuki określa się jako estetykę „dzikości”, posługując się analogią z nazwą ugrupowania niemieckich malarzy działających w latach 80. XX wieku, znanych jako „Nowi Dzicy”. Tym, co łączy stylistykę „Dzikich” oraz Sroki – poza wymienionymi przymiotami – co jest cechą wspólną i konstytutywną dla nich to figuratywny język malarski. Tytuł obrazu sugeruje, że przedstawia on motyw biblijny – wątek siedmiu mężów (braci), którzy zgodnie z prawem żydowskim „dziedziczą” żonę. Prawo to sformułowane zostało w Starym Testamencie, a następnie passus na jego temat pojawia się w Ewangelii św. Mateusza. Wówczas stawia się Jezusowi pytanie o to, który z braci będzie mężem kobiety po zmartwychwstaniu? Jezus odpowiada, że żaden z nich.
Być może to właśnie wskazany wyżej wątek zobrazował artysta. Jeśli tak, interesujące wydawałoby się ukazanie „mężów” jako psów. Ich zwierzęcy charakter, w przeciwieństwie do ludzkiej postaci kobiety (chociaż o zniekształconej anatomii), wydaje się sugerować niskie instynkty i żądze. Można odnieść wrażenie, że osaczyli oni kobietę siedzącą na taborecie.

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1981 roku uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu prof. M. Wejmana; malarstwo w pracowni prof. J. Świderskiego. W latach 1981-89 pracował jako asystent w macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Laureat nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Międzynarodowej Wystawie Miniatury w Toronto (1986), Graphica Atlantica w Reykjaviku (1987), na Biennale Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988), Nagrody im. I. Trybowskiego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1994). W 2001 roku zostaL laureatem Nagrody im. W. Wojtkiewicza przyznawanej przez krakowski okrąg ZPAP za najciekawszą wystawę indywidualną prezentowaną w Krakowie. Jako jeden z nielicznych artystów krakowskich, od lat 80 - tych, współtworzy obraz nurtu neoekspresjonistycznego w Polsce. Maluje w charakterystycznie uproszczony sposób, ostro definiując kolory i kształty, często przerysowując je w kierunku karykaturalnego traktowania postaci i sytuacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.