103
MALARZ NIEOKREŚLONY (XX w.)

Obozowisko

olej, płótno; 65 x 65 cm.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 800 zł
Estymacja: 2 000 - 2 400 zł